Jag har haft inkontinensproblem i flera år. Jag har ätit och tagit mediciner efter kontroller, men det har inte hjälpt. Vill operera. Hur och var vänder jag mig först? Mvh. Susanne, 37

Allmänläkare - Anders Halvarsson
Bild för Allmänläkare - Anders Halvarsson

Med den här problematiken vänder du dig till läkare som remitterar dig till gynekolog eller en uroterapeut, vilken då efter vissa undersökningar kan avgöra om du är lämplig för operation eller annan åtgärd.

1 månad 1 dag sedan

Jag har haft klåda i öronen och det rinner vätska ur dem, det känns som om jag har vatten i öronen. För ett par år sedan var jag hos specialistöronläkare och fick diagnosen eksem i hörselgången. Fick salva och örondroppar för det och det blev bra då. Nu besökte jag vårdcentralen och fick öronskölj vilket hjälpte mycket, men det fanns inte så mycket vax. Doktorn skrev ut recept på nässpray. Jag förstår inte hur det ska hjälpa min åkomma i öronen? Ska jag be om att få remiss till specialist igen? Eva-Lisa, 52 år

Allmänläkare - Anders Halvarsson
Bild för Allmänläkare - Anders Halvarsson

Jag misstänker att kollegan vid senaste undersökningen funnit uppsvällda slemhinnor som även innefattar svullnad vid örontrumpeten, det vill säga förbindelsen mellan svalget och mellanörat. Man kan där ha fått ett undertryck vilket kan ge beskrivna symtom. Genom att ge näsdroppar kan man lindra symtomen då slemhinnan sväller av. Blir det inte bättre brukar vi be öronläkare att se på problematiken.

1 månad 4 dagar sedan

Hej. Jag fick urticaria (nässelfeber) i början av sommaren. Hudläkaren sa att jag är allergisk mot benzocain (som finns i Bafucin) och gav mig antihistaminer (Acura 10 mg) men efter en veckas behandling har urticarian blivit värre. Det kommer på morgonen på benen, knä, armbåge, handled, fötterna och försvinner efter några timmar. Jag trodde att om det är histaminrelaterad allergi skulle medicinen agera snabbt. Kanske mitt immunsystem reagerar på någonting annat, då det är första året jag bor i Sverige och jag har aldrig varit allergisk förut. Vad rekommenderar ni? Hur kan jag få ett besök hos en allergolog? Sylvie 29

Hud- sex- samliv - Anders Hallén
Bild för Hud- sex- samliv - Anders Hallén

Urtikaria, nässelutslag, är förvisso histaminutlöst och du har tydligen fått ett skov av akut urticaria. De vanliga utlösande orsakerna är infektioner (varför åt du Bafucin?), läkemedel, vissa födoämnen men oftast kan vi inte identifiera den utlösande orsaken. I de flesta fall är detta ett bekymmer som försvinner inom ett par veckor. I avvaktan på det är det viktigaste att veta att detta inte är farligt, du bör undvika läkemedel som innehåller salicylsyra och du skall ta tillräckligt mycket antihistamin. Av Acura som du fått kan du dubbla dosen. Det kan också vara lönt att kombinera flera olika antihistaminer, för ett enda räcker inte alltid. Ta kontakt med din hudläkare.

1 månad 5 dagar sedan

Jag är diabetiker av typ 2 och lider av bölder. De kommer överallt på kroppen och de kommer alltid många åt gången. Vad ska jag göra; det är väldigt jobbigt. Laila, 40 år

Hud- sex- samliv - Anders Hallén
Bild för Hud- sex- samliv - Anders Hallén

Din beskrivning är lite knapphändig, men du verkar få återkommande infektioner i huden, troligast i hårsäckar/talgkörtlar. Din diabetes kan vara en bidragande orsak. Börja med att ta upp saken med din diabetessköterska så att ni får kontrollera att sockret ligger bra. Din doktor bör också få se utslagen när de är färska för att bäst kunna avgöra vilken typ av infektion det är du får.

1 månad 5 dagar sedan

Hej, jag ska till Thailand snart och undrar om det är farligt att göra hennatatueringar? Emmelie, 28 år

Läkemedelsupplysningen
Bild för Läkemedelsupplysningen

Du bör undvika att tatuera dig med svart henna. Tatueringarna kan orsaka allergiska reaktioner som i svåra fall kräver akutvård och sjukhusvistelse. Även livslånga biverkningar som hudskador, kontak-tallergi och överkänslighet kan uppstå. Svarta hennatatueringar är ett återkommande hälsohot under sommarsäsongen då de erbjuds till besökare på utomhusevenemang men också utomlands till turister i semesterområden. Tatueringarna kan orsaka allergiska reaktioner som i värsta fall blir så kraftiga att de kräver akutvård och sjukhusvistelse. Även livslånga biverkningar som hudskador, kontaktallergi och överkänslighet kan uppstå. För att undvika de allergiska reaktionerna är det bästa rådet att helt undvika att tatuera sig med svart henna. 

1 månad 6 dagar sedan

Hej! Om jag berättar för min läkare om biverkningar som jag fått, måste jag också anmäla det någonstans? Linda, 32 år

Läkemedelsupplysningen
Bild för Läkemedelsupplysningen

Nej, sjukvården har skyldighet att rapportera alla biverkningar som uppkommer vid behandling, oavsett om du som patient/konsument också gör det. Du kan däremot själv rapportera biverkningar som du eller någon närstående har upplevt. Det är särskilt viktigt att rapportera biverkningar för läkemedel som är föremål för så kallad utökad övervakning. Använd gärna e-tjänsten på https://lakemedelsverket.se för att rapportera direkt till Läkemedelsverket. 

1 månad 6 dagar sedan

Såg en svart triangel på bipacksedeln, vad betyder det? Mats, 58 år

Läkemedelsupplysningen
Bild för Läkemedelsupplysningen

Europeiska unionen (EU) har infört en rutin för att informera om läkemedel som övervakas särskilt noggrant av myndigheterna. Dessa läkemedel är föremål för ”utökad övervakning”. Läkemedel under utökad övervakning har en svart triangel med spetsen nedåt i bipacksedeln och i produktresumén (informationen till hälso- och sjukvårdspersonal) tillsammans med en kort mening som förklarar vad triangeln betyder: ”Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.” Den svarta triangeln används i alla medlemsstater inom EU för att identifiera de läkemedel som är föremål för utökad övervakning. Triangeln finns i bipacksedeln för de aktuella läkemedlen sedan hösten 2013. Den visas inte på ytterförpackningen eller på etiketten för läkemedlen. Alla läkemedel övervakas noggrant efter att de introducerats på EU-marknaden. Om ett läkemedel är märkt med den svarta triangeln betyder det att det övervakas ännu mer intensivt än andra läkemedel. Detta beror på att det finns mindre information tillgänglig om läkemedlet än om andra läkemedel, till exempel på grund av att det är nytt på marknaden eller att det finns begränsad information om användning under längre tid. Det betyder inte att läkemedlet är osäkert att använda.

1 månad 6 dagar sedan

Hej! Jag har själv erfarenhet av att ta homeopatiska läkemedel och undrar om också min hund kan ta dessa? Gun, 65 år 

Läkemedelsupplysningen
Bild för Läkemedelsupplysningen

Djur får under veterinärt ansvar behandlas med registrerade homeopatiska läkemedel avsedda för människor eller djur. För den som vill läsa mer går det bra att gå in på sidan Homeopatiska läkemedel för veterinärt bruk på företagssidorna på https://lakemedelsverket.se

1 månad 6 dagar sedan

Hej, jag undrar om jag utan problem kan skicka läkemedel från Sverige till min mamma i Chile? Sara, 43 år 

Läkemedelsupplysningen
Bild för Läkemedelsupplysningen

Om läkemedel ska skickas från Sverige till ett annat land gäller mottagarlandets införselregler, kontakta mottagarlandets ambassad. För narkotika finns krav på tillstånd för sådan utförsel från Sverige.

1 månad 6 dagar sedan

När jag pratade med min läkare sa han att läkemedlet jag skulle få hade ett ”generiskt” namn, vad betyder egentligen det? Kristina, 51 år

Läkemedelsupplysningen
Bild för Läkemedelsupplysningen

Alla läkemedel har beteckningar som grundar sig på tre olika namngivningsprinciper.

Läkemedelsnamn är det namn som läkemedlet säljs under och föreslås av företagen som marknads-för dem. Generiskt namn är en officiell beteckning för det verksamma ämnet som ingår i läkemedlet. Generiska namn bestäms av Världshälsoorganisationen, WHO.Kemiskt namn bestäms av hur läke-medelsmolekylen är uppbyggd och ger en beskrivning av hur molekylen ser ut. Alvedon, Panodil, Paracetamol Actavis och Pinex är exempel på läkemedelsnamn för läkemedel som innehåller ett verksamt ämne med det generiska namnet paracetamol vars kemiska namn är N-Acetyl-p-aminofenol.

 
1 månad 6 dagar sedan
 

Veckans fråga

Nya friska tag - tänker du köpa något gymkort till hösten?