Broschyrställ

Broschyrställ

Broschyrställen är en av våra populäraste former av väntrumskunskap. Broschyrstället samlar viktig kunskap för en rad olika terapiområden och såväl personal som patient kan ta del av kunskapen.

Precis som med Tidningen DOKTORN och väntrums-TV sköter vi all hantering, leverans av material och teknik. Med våra välbekanta tjänster skapar du ett trivsammare klimat i vården - och i ditt väntrum!

Broschyrstället är kostnadsfritt. Stället är av golvmodell och i hårt pappmaterial. Den grafiska utformningen är gjord med tanke på att smälta in i en väntrumsmiljö och samtidigt vara tillräckligt tydligt för att kommunicera viktig och relevant information till vårdcentralens besökare.

Kontakta gärna oss för mer information