Senaste hälsonyheterna

Senaste hälsonyheterna

Under vinterhalvåret är det svårt i Sverige att få tillräckligt med solljus och det kan vara nödvändigt att äta kosttillskott.
D-vitamin, har du för högt eller lågt värde?
D-vitamin är en viktig beståndsdel i kroppens ämnesomsättning och brist på vitaminet har en roll i många sjukdomar.
Tidpunkten är avgörande för blodsockernivån. Om du tar testet snart efter en måltid kommer nivån att vara hög. Testet bör tas på fastande mage.
Blodsockerprov kan avslöja om du har diabetes
Blodsockerprov är ett viktigt instrument för att diagnosticera diabetes eller ett förstadium till diabetes.
Hemoglobin A1c, eller glykohemoglobintestet, är ett test som bland annat möjligt att diagnosticera diabetes.
Hemoglobin A1c (glykohemoglobintest)
Hemoglobin A1c, eller glykohemoglobintestet, är ett test som mäter hur mycket socker (glukos) som finns i blodet knutet till hemoglobinet i de röda blodkropparna.
 Kroppen har ett särskilt stort järnbehov under ungdomsåren, under graviditet eller amning och efter blodförlust.
Järnbrist - så vet du om du är drabbad
Järn är ett mineral som kroppen behöver som beståndsdel i hemoglobin, proteinet i röda blodkroppar som transporterar syre i kroppen.
B12 finns i animaliska produkter såsom kött, skaldjur, mjölk, ost och ägg.
Vitamin B12-test (Kobalamin - B12)
Ett vitamin B12-test mäter nivån av vitamin B12, eller kobalamin, i blodet.
Resultatet av provet ger inte alltid en definitiv diagnos, men kan ge tips om hälsoproblem, som sedan kan kräva ytterligare undersökning.
Blodmarkörer (FBC)
En fullständig blodstatus, eller FBC, är ett mycket vanligt blodprov.
Anemi kan ha många olika orsaker. Det kan bero på blodförlust exempel vis från en sårskada eller ett kirurgiskt ingrepp.
ERC - mäter mängden röda blodkroppar i ditt blod
ERC mäter mängden röda blodkroppar i blodet.
Halten av olika vita blodkroppar kan mätas i ett blodprov för att se om en inflammatorisk process pågår eller om immunförsvaret är nedsatt.
LPK - leukocyter, vita blodkroppar
Vita blodkroppar eller leukocyter är celler i blodet som ingår i kroppens immunförsvar för att skydda kroppen mot infektionssjukdomar.
En låg MCH-/MCHC-nivå indikerar järnbrist eller anemi medan en hög MCH-nivå innebär för mycket hemoglobin.
MCH/MCHC
   
Trombocyternas huvuduppgift är att hejda blödningar som uppstått i kroppens blodkärl genom att täppa igen de öppna sår som uppstått.
TBK - Trombocyter, blodplättar
Trombocyter, eller mer vardagligt blodplättar, är cellfragment i blodet.