Alla artiklar

Alla artiklar

Hjärtklappning kan kännas obehagligt men är oftast ofarligt.
Hjärtklappning (arytmi)
Hjärtklappningsbesvär kommer i olika former som till exempel extraslag, hårda hjärtslag eller hjärtrusningar.
Om man får ett slag mot ögat man kan få en blåtira som orsakas av en blödning under huden.
Slag mot ögat
Slag mot ögat kallas även för trubbigt våld och kan orsaka olika problem beroende på en mängd faktorer.
En skelning innebär att ögonen inte tittar åt samma håll.
Skelningar (heterofori, esofori, hypofori)
När musklerna i ögonen inte fungerar som de ska och inte är samspelta så kallar man det för skelningar.
Näthinneavlossning
Att drabbas av näthinneavlossning är relativt ovanligt. Cirka 1000 personer får sjukdomen varje år i Sverige.
Klinefelters syndrom innebär att testiklarna slutar växa i puberteten.
Klinefelters syndrom
Den absolut vanligaste könskromosomrubbningen för pojkar är Klinefelters syndrom.
Hjärntumör kan visas sig genom huvudvärk, men det finns även andra tecken på sjukdomen.
Hjärntumörer
När man får hjärntumörer så innebär det att man har någon form av tumörsjukdom i hjärnan.
Hjärnhinneinflammation är ett allvarligt tillstånd som kräver vård snabbt.
Hjärnhinneinflammation (meningit)
Hjärnhinneinflammation innebär att hinnorna mittemellan hjärnan och skallbenet är inflammerade.
Färgblindhet innebär att man inte kan se skillnad på vissa färger.
Färgblindhet (defekt färgseende)
När man är färgblind innebär det att man är oförmögen eller har en nedsatt förmåga att se skillnad på olika färger.
En utslagen tand kan ofta räddas, om man beger sig till tandläkaren snabbt och ser till att tanden inte torkar ut.
Utslagen tand
Om man vid en olyckshändelse skadar eller slår ut en tand, bör man kontakta tandvården omedelbart.
Nötallergi kan orsaka allvarliga reaktioner, och hasselnötter är den nöt som flest svenskar är allergiska mot.
Nötallergi
Nötallergi är en av de vanligaste allergierna. Det betyder helt enkelt att man inte tål nötter.