Webb-TV: Läkemedelsverket upplyser om antibiotika för vuxna

Webb-TV: Läkemedelsverket upplyser om antibiotika för vuxna

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

I den här filmen berättar Läkemedelsverket vad du behöver veta om antibiotika för vuxna.

Läkemedelsverket ansvarar för godkännande och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och utövar tillsyn över medicintekniska produkter.