Var femte svensk lever med hjärt-kärlsjukdom

Var femte svensk lever med hjärt-kärlsjukdom

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Enligt en ny siffra från Hjärt-Lungfonden är det 1,9 miljoner personer i Sveriges som lever med hjärt-kärlsjukdom. Dödligheten bland dessa har minskat, men hjärt-kärlsjukdom är ändå fortsatt den vanligaste dödsorsaken i Sverige. 

Under 2015 miste 32 000 svenskar livet på grund av hjärt-kärlsjukdomar, vilket motsvarar över en tredjedel av alla dödsfall. 

Vanligaste dödsorsaken i Sverige

I Sverige är det i dag 1,9 miljoner personer – var femte svensk – som lever med hjärt-kärlsjukdom och nästan alla känner någon som är drabbad.

De senaste tio åren har dödligheten bland de som är drabbade av hjärt-kärlsjukdom minskat med en fjärdedel. Att trenden är nedåtgående är naturligtvis positivt och mycket glädjande, men hjärt-kärlsjukdom utgör ändå den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Samtidigt är det allt fler som drabbas. För att vända utvecklingen efterlyser Hjärt-lungfonden mer resurser till forskningen.

Riskfaktorer kan bryta nedåtgående trend

Förändrade riskfaktorer gör att forskningen har nya utmaningar att vänta då sjukdomarna utvecklas på ett annat sätt idag än för 30 år sedan. Exempelvis lider en av fem svenskar i dag av förhöjt blodtryck och hälften klassas som överviktiga. Därtill lever närmare en halv miljon människor i Sverige med diabetes, som också innebär en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd, säger att riskfaktorer som stillasittande, övervikt och diabetes kan riskera att bryta den nedgående trenden med minskad dödlighet. Därför behövs det mer forskning om vilka som riskerar att drabbas, han menar att det är nyckeln till att fler ska kunna leva ett längre och friskare liv.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) "Doktorn.com" Insert the code below on: Doktorn.com - All URLs ----------------------------------------------------------------------------------------------