Tuggummi orsakar käkproblem och huvudvärk hos unga

Tuggummi orsakar käkproblem och huvudvärk hos unga

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Problem med käkarna är vanligt förekommande bland tonåringar som ofta tuggar tuggummi. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Ett liknande samband kunde även ses bland ungdomar som bar piercing i mun eller läppar.

Förutom förekomsten av problem med smärta och funktionsstörningar i käksystemet kan frekvent användande av tuggummi också ge huvudvärk, svårigheter att gapa, samt ömhet i käkleder och tuggmuskler.

Belastningsskador uppstår i käksystemet

Christina Mejersjö, övertandläkare och forskar vid Sahlgrenska akademin, säger att resultaten från studien visar att sambandet är tydligt. Främst syns det mellan tuggummi och huvudvärk, men studien visade också att det fanns liknande samband mellan användandet av orala piercingsmycken och käkproblem.

Förklaringen kan tänkas vara att både tuggummituggande och orala piercingsmycken ökar belastningen på käksystemet och medverkar därmed till att det uppstår belastningsskador i käksystemet.

Smärta och käkdysfunktion vanligt förekommande

I studien ingick 124 gymnasieelever från olika gymnasieprogram. Av dess var det 24 procent som dagligen tuggade tuggummi, de flesta av dessa gjorde det flera timmar om dagen. 14 procent av eleverna, främst flickor, bar piercing i antingen munnen eller läppen. 

Genom ett formulär fick eleverna svara på frågor om symtom från käkar och huvud, samt om medvetna parafunktioner som tandbitning, nagelbitning med mera. Från resultatet kunde man se att smärta och käkdysfunktion var vanligt förekommande bland ungdomarna. 39 procent av eleverna rapporterade huvudvärk minst en gång i veckan, 18 procent upplevde käkledsknäppning och 7 procent uppgav ansiktssmärta. Det var också 6 procent som sa sig ha svårigheter med att gapa stort. 

Käkproblem vanligare bland flickor

Tonåringarnas frekventa tuggande av tuggummi och användning av orala piercingsmycken leder alltså till en rad olika problem med käksystemet. 

Vid en jämförelse mellan flickor och pojkar så var flickornas symtom betydligt värre och fler, både vad gäller de rapporterade symtomen och de kliniska symtomen. Det säger Christina Mejersjö.