Tidig potträning för barnet kan minska risken för infektioner

Tidig potträning för barnet kan minska risken för infektioner

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Blöjanvändningen går allt högre upp i åldrarna och vanligt är att barnen blir blöjfria i 3-4 års ålder, men nya råd säger att barn bör tränas att gå på pottan redan innan de har lärt sig gå. Det skulle minska risken att småbarn drabbas av urinvägsinfektioner.

Nya nationella riktlinjer för barnavårdscentralerna föreslår att småbarnsföräldrar så sent som vid tiomånaderskontrollen ska få information om blöjavvänjning.

Riktlinjerna står i ”Rikshandboken i barnhälsovård” som tas fram av landets landsting och regioner. 

Milstolpe i barnets utveckling att bli blöjfri

Vanligt är att barn blir blöjfria i åldern tre till fyra år, men lite annorlunda såg det ut för 60 år sedan då flertalet barn i västvärlden var blöjfria vid 1,5 års ålder. Utvecklingen beror bland annat på bättre blöjor.

Att bli av med blöjan är en milstolpe i barnens utveckling. Det är fantastiskt när barnet upptäcker den egna förmågan till kontroll, säger Helena Bergqvist, psykolog vid ­Akademiska barnsjukhuset i Uppsala, som skrivit riktlinjerna, till Dagens Nyheter.

Råd ska minska risk för infektioner

Anledningen till att det har tagits fram råd kring att potträna barn i tidig ålder är bland annat för att blöjanvändning kan orsaka besvär med urinvägsinfektion hos känsliga barn. Det visar till exempel en studie vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Barn tömmer lättare blåsan ordentligt om de kissar på potta eller toalett än i blöjan, något som man kunde se i studien som jämförde svenska och vietnamesiska barn. De vietnamesiska barnen blev torra tidigt, medan de svenska barnens urinblåsor inte tömdes ordentligt, något som kan orsaka problem i form av infektioner i urinvägarna. 

Förstoppning också ett vanligt problem

Men det är inte bara urinvägsbesvär som kan bli en komplikation av att barn använder blöja allt längre upp i åldrarna. Vad Dagens Nyheter erfar är även förstoppning ett problem som tros grunda sig i senare blöjanvändning. 

Lotta Lindfors, vårdutvecklare vid Barnhälsovårdsenhet Syd vid Stockholms läns landsting, berättar att äldre barn som lider av förstoppning är vanligt förekommande på barnmottagningarna. Det verkar som om blöjorna är så bra att barnen inte har ett eget behov att ta av sig dem. Rekommendationerna om potträning innan barnet kan gå anses därför vara ett bra initiativ.

Föräldrar uppmuntras att potträna sina barn tidigt

Bland de riktlinjer som barnavårdscentralerna har fått framgår att BVC-sköterskorna ska uppmuntra föräldrarna till att potträna sina barn ”gärna innan barnet har börjat att gå”. Det betonas också att själva potträningen ska ske i en positiv och tillåtande atmosfär och föräldrarna bör själva bestämma tidpunkt. Detta för att det är mycket att viktigt att man är välmotiverad.

Metoden att potträna bebisar innebär att svara på bebisens signaler och rutiner för när barnet behöver kissa och bajsa och då erbjuda en potta. Man ska därför vara extra uppmärksam exempelvis efter att barnet har vaknat och efter måltider.