Stress och för stor arbetsbelastning på många arbetsplatser

Stress och för stor arbetsbelastning på många arbetsplatser

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Den psykosociala arbetsmiljön är på många arbetsplatser sämre än den fysiska. Att alltid vara tillgänglig på mejl, även efter kontorstid, är en stressfaktor.

Det är tjänstemannafacket Unionen som har genomfört en undersökning bland sina fackombud kring den psykosociala arbetsmiljön. Stress och arbetsbelastning är det som ombuden framför allt vill förbättra.

Sämsta uppmätta resultatet någonsin

Bland fackets 6 700 ombud är det drygt 2 700 som har svarat på undersökningen. Resultatet visar att vart fjärde av arbetsmiljöombuden tycker att den psykosociala arbetsmiljön är dålig på deras arbetsplats. Det är det sämsta uppmätta resultatet någonsin i undersökningen som görs för tionde året i rad.

Stefan Borg är huvudskyddsombud på telekomföretaget Ericsson i Kista och han tror att arbetsbelastningen är för stor för många. När skrivbordet aldrig är tomt efter en avslutad arbetsdag blir risken att människor jobbar för mycket och att en känsla av otillräcklighet infinner sig. 

Många saknar policy för e-post i mobilen

Enligt undersökningen saknar nio av tio arbetsplatser en policy för hur mejl och mobil utanför kontorstid ska hanteras. 

Stefan Borg är inte främmande för problematiken och menar att e-post i telefonen kan göra att man aldrig känner sig fri. För vissa kan också möjligheten att jobba var som helst, när som helst, vara svårt att handskas med, även om det är en fördel för många.

Hopp finns att utvecklingen går till det bättre

Samtidigt som den psykosociala arbetsmiljön är dålig tycks även det förebyggande arbetet för en bättre arbetsmiljö minska, exempelvis som att kartlägga hur mycket medarbetarna egentligen jobbar. Detta gör förstås inte att vi mår bättre på jobbet och Unionens ordförande Martin Linder är djupt oroad över den negativa utvecklingen.

Det handlar i grunden om medarbetarna och Unionens medlemmars hälsa ute på arbetsplatsen så det är verkligen en situation som vi måste vända, säger Martin Linder till Sveriges Radio.

Men det finns hopp. I vår börjar en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket med regler kring bland annat arbetsbelastning att gälla. Dock krävs det förstås även att få till ett systematiskt arbete ute på själva arbetsplatserna för att motverka den psykosociala arbetsmiljön.