Smärta och värk - vilken typ har du?

Smärta och värk - vilken typ har du?

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Hur smärta upplevs kan bara beskrivas av den som har ont. Det finns många olika typer av smärta som alla inverkar på det dagliga livet och påverkar livskvaliteten.

Beroende på vilken typ av smärta du har ska behandlingen skräddarsys efter just din typ av smärta, ålder och andra sjukdomar som du kan ha. En vanlig behandling är läkemedels med smärtlindring och antiinflammatorisk effekt, så kallade NSAID. Man ska dock vara uppmärksam på att dessa kan ge magbesvär och magsår. Vissa patientgrupper är mer utsatta änd andra, men det finns andra behandlingsalternativ.

Smärtans många ansikten

Smärta kan ha många ansikten allt ifrån en svag ömhet till ett skarpt ihållande smärttillstånd. Smärtan kan komma hastigt och kallas då akut eller pågå under lång tid. Har smärtan funnits mer än sex månader räknas den som långvarig. Man behöver inte ha ont hela tiden, utan värken kan komma och gå. Många som lider av långvarig smärta har ännu inte fått någon diagnos.

För att förstå varifrån smärtan kommer brukar läkarna dela in den utifrån sitt ursprung:

  • Nociceptiv smärta – Vävnadsskadesmärta, ex benbrott, brännskador
  • Neuropatisk smärta – nervsmärta –
  • Smärta utan känd orsak - Övriga smärttillstånd

Testa vilken typ av smärta du har

Det finns olika typer av smärta och beroende på vilken typ av smärta du har ska den behandlas olika. Två vanliga smärtor är vanlig nociceptiv smärta (vävnadssmärta) som oftast uppkommer av skada eller förslitning, den andra är neuropatisk smärta (nervsmärta) som ofta uppkommer vid kroppskada, operationer, bältros eller diabetes. För att få en korrekt diagnos av din smärta behöver en läkare få underlag som kan vara till hjälp vid bedömningen. Att leta efter rätt typ av smärta nedan kan hjälpa din läkare att få en tydligare bild av din smärta.

Gör såhär: Välj ut de olika smärttyperna som passar in på din smärta och ange på en skala från 1 till 10 hur intensiv smärtan är (1 = ingen smärta, 10 = värsta tänkbara smärta).

Domningar

Krypningar

Stickningar

Molande

Brännande

Ilande

Huggand/skärande

Bultande/pulserande

Tryckande

 

Skräddarsy behandling efter smärta

För personer som haft en långvarig smärta är det viktigt att söka hjälp och få orsaken utredd. Vilken behandling som lämpar sig bäst beror på vilken typ av smärta man har. Innan man söker hjälp är det därför bra att själv – så utförligt som möjligt - beskriva hur och var det gör ont. Det är också viktigt att tänka på hur smärtan påverkar arbetet, det sociala livet eller privatlivet. Genom att besvara ett frågeformulär, kan smärtan beskrivas. Det kan ge en god vägledning till doktorn som ska utreda orsaken. Människan är bra på att vänja sig vid olika typer av intryck och händelser, men studier har visat att smärta och oljud är två stimuli som människan inte anpassar sig till. Konstant smärta leder till lägre livskvalitet.

Sök vård för smärtbehandling

Det är viktigt att söka hjälp och få orsaken till sin smärta utredd och så snabbt som möjligt komma under behandling. Det finns idag ett flertal effektiva behandlingsalternativ för vanlig smärta samt nervsmärta. Förutom läkemedel så finns det också andra behandlingsalternativ, till exempel kyla eller värme, avslappning, massage och tänjning av musklerna, sjukgymnastik, akupunktur, TENS (transkutan elektrisk nervstimulering).

--