Smärta i benen när du går?

Smärta i benen när du går?

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Fönstertittarsjuka orsakas av åderförkalkning och ger smärta i benen efter att ha gått en kort sträcka. Det kan vara ett allvarligt tillstånd som ger försämrad livskvalitet och som dessutom är tecken på en generell kärlsjukdom med ökad risk för hjärtinfarkt och stroke.

Sjukdomen claudicatio intermittens, även kallad ”fönstertittarsjuka” beror på förträngningar som uppstår i benens stora artärer, blodkärl som leder blod till benen. Detta orsakar nedsatt cirkulation. Det betyder även att förträngningarna i artärerna sannolikt även finns i de kärl som ger blod till hjärtat och hjärnan, något som ökar risken för hjärtinfarkt och stroke. Minst tio procent av personer över 60 år lider av benartärsjukdom, men även yngre drabbas. Rökare och diabetiker drabbas i större utsträckning än andra. Det är trots sitt oskyldiga namn, en allvarlig sjukdom som ska behandlas med livsstilsförändringar och läkemedel vid behov.

Symtom
Kärlsjukdom ger symtom som krampliknande smärta i benen som uppstår vid gång men avtar vid vila. Gångsträckan man kan gå innan det gör ont varierar från 50 meter till flera hundra meter. Det kan även vara mer diffusa symtom som muskelsvaghet, muskeltrötthet eller en känsla av domningar i benen.

Behandling
För att minska symtomen brukar gångträning ge resultat. Det finns även ett läkemedel som nyligen godkänts, vilket förlänger gångsträckan. Operation blir endast aktuellt i de allra svåraste fallen. Utöver symtomatisk behandling kan det bli aktuellt med behandling som minskar risken för att drabbas av hjärtinfarkt och stroke.

Faktaruta
Riskfaktorer som påverkar och kan påskynda åderförkalkning:
• Rökning
• Diabetes.
• Högt blodtryck.
• Stigande ålder - riskökning från 50-årsålder och uppåt.
• Kön – fler män än kvinnor drabbas.
• Inaktivitet.
• Övervikt.
Källa: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)


Faktaruta
Kontakta din husläkare/vårdcentral om:
• Du får smärta i ena eller båda benen när du går.
• Smärtan uppstår INTE när du står stilla eller sitter.
• Smärtan uppstår när du går snabbt eller uppför en backe.
• Smärtan upphör inom tio minuter efter att du har blivit stillastående.
Om dessa fyra påståenden stämmer in på dig är risken stor att du lider av fönstertittarsjuka.
Dina symtom kan även ha andra orsaker, så det är viktigt att du besöker en läkare som kan ställa diagnos och ge dig rätt behandling.