Sömnbrist ger hunger

Sömnbrist ger hunger

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Dåliga sömnvanor kan påverka människors risk att bli överviktiga på lång sikt.

Det visade forskning från Uppsala universitet.

Påverkas av sömnbrist

Forskarna såg att dålig sömn påverkade den del av hjärnan som bidrar till människans aptitkänsla påverkas av sömnbrist. 

Man såg att en enda natt av total sömnbrist hos unga vuxna män minskade omsättningen av näringsämnen påföljande morgon.

Ökad hungernivå

Forskningen visade även att försökspersonerna fick ökade hungernivåer vilket indikerar att sömnbrist påverkar hur vi uppfattar mat.

Dåliga sömnvanor skulle därför på lång sikt kunna påverka människors risk att bli överviktiga.