Så vill Kungsholmen minska oro och ångest hos äldre

Så vill Kungsholmen minska oro och ångest hos äldre

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

I stadsdelen Kungsholmen i Stockholm har man inför det nya året budgeterat för en ny satsning som de ansvariga hoppas ska minska oron och ångest hos äldre som är bosatta i stadsdelen.

Satsningen presenterades i samband med att man la fram budgeten inför 2017.

Kan utvecklas till depression

Ensamhet, oro och ångest är inte ovanligt på äldre dagar. Att må dåligt påverkar de äldres vardag, orskar ohälsa och drar ner livskvaliteten. 

Att nå de äldre redan i ett tidigt skede skulle därför kunna förebygga depression och samtidigt förbättra de äldres livskvalitet.

Tre kuratorer

Som en förebyggande åtgärd budgeterar därför stadsdelsnämnden i Kungsholmen nu för att anställa tre kuratorer med fokus på de äldres hälsa. Arvid Vikman (S) är ordförande i stadsdelsnämnden och han säger i en kommentar att man gör detta som "en satsning för att förebygga psykisk ohälsa".

Arvid Vikman menar att arbetssättet är både rätt unikt och en stor satsning och att tanken är att kuratorerna ska vara en resurs för att möta de äldre och samtala med de äldre om livet. 

Finnas tidigt

Målet är att det ska finnas hjälp att få tidigt, om man som äldre mår dåligt, och att det ska kunna ge en förbättrad tillvaro för de äldre som bor i stadsdelen.

Totalt satsar stadsdelen 492 miljoner kronor på äldrevården 2017, en ökning med cirka 10 miljoner jämfört med föregående år. Då ingår även de tre kuratorerna.