Så påverkas din kropp av sommartid

Så påverkas din kropp av sommartid

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Två gånger årligen ställer vi om klockan vilket innebär att vi behöver anpassa oss till nya rutiner. Den här återkommande anpassningen skulle kunna påverka vår hälsa negativt, både fysiskt och psykiskt.

I år ställer vi fram klockan den 26:e mars och tillbaka klockan 29:e oktober. Mer exakt infaller sommartid natten till söndag klockan 02:00 då klockan vrids fram till 03:00.

Omdebatterat fenomen

Vinter- och sommartid är ett omdebatterat fenomen. Många menar att man borde använda uttrycket "normaltid" för vintertid och avveckla sommartid. Att vi ställer om klockan beror på att man traditionellt har velat utnyttja ljuset bättre.

Idag ser dock många människors sömnmönster mycket mer annorlunda ut och kritiker menar att Sverige borde ta efter länder som till exempel Ryssland som redan har tagit bort tidsändringen.

Kan påverka hälsan negativt

Huruvida tidsomställningen faktiskt påverkar vår kropp har diskuterats i åratal. Det man har sett är att förändringar i sömn och dygnsrytm faktiskt påverkar vår hälsa. I samband med sommartid försvinner ju faktiskt en timme från vår ordinarie sömn. Den här omställningen kan leda till att du och din kropp behöver ett par dagar på sig, ibland till och med ett par veckor, att ställa om och komma in i en god rytm igen. Man har sett att vissa personer kan må sämre än andra och ha svårare att anpassa sig.

Dålig sömn kan leda till att du generellt mår sämre både fysiskt och psykiskt, får svårare att fokusera och blir mer känslomässig. Man har även sett att dålig sömn i förlängningen kan leda till sjukdomar som diabetes och hjärt- kärlsjukdom. Allt detta är orsaker till att en del förespråkar att vi slutar ställa om klockan och enbart använder oss av normaltid, det vill säga vintertid.

Positivt med ljusare tider

En positiv aspekt är att vi tar tillvara ljuset bättre. Ljus påverkar hälsan på ett bra sätt. Man ser även att den som är morgonpigg har lättare att anpassa sig till den nya tiden jämfört med personer som är mer morgontrötta.

Ljusare kvällar innebär också mer utrymme för aktiviteter efter arbetet och många blir även mer engagerade i motion och att vara ute och röra på sig vilket även det är positivt för vår hälsa.

--

Har du svarat på veckans fråga? Där frågar vi om vi ska behålla systemet med sommar- och vintertid eller om vi ska avveckla detta. Du kan vara med och svara på veckans fråga till vänster om den här artikeln eller genom att klicka direkt här.