Mat vid cancer - undernäring ett allvarligt problem

Mat vid cancer - undernäring ett allvarligt problem

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Vid cancersjukdom kan sådant som tidigare verkat självklart förändras, bland annat din aptit, mättnadskänsla och upplevelsen av smak och lukt. Eftersom du kan tappa vikt vid cancersjukdom gäller det att i största möjliga mån få i sig rätt mängd näring.

Om du får i dig rätt mängd näring kan det leda till att ditt välmående förbättras och att din kropp i större utsträckning tillsammans med aktuell behandling kan tackla cancersjukdomen.

Olika orsaker till att vikten kan minska vid cancer

Din kropps ämnesomsättning förändras i samband med att den angrips av en cancertumör vilket kan leda till att du kan behöva mer näring än innan för att minska risken att drabbas av undernäring. Det är inte ovanligt att cancertumören påverkar aptiten negativt och att upplevelsen av såväl smak som lukt förändras. Det gör att måltider kan kännas annorlunda och plötsligt inte alls lika ”lockande” som tidigare.

I vissa fall sitter cancertumören på en plats som gör det svårt att få i sig mat, det kan till exempel vara i munnen eller halsen. Tumörer som drabbar magsäck och tarmar kan påverka kroppens förmåga att tillgodogöra sig näring.

Behandling kan påverka din matlust

Under cancerbehandling är det inte ovanligt att din matlust påverkas. En cancerbehandling är många gånger livsnödvändig men kan vara tuff. Påverkan på slemhinnor i mun och matstrupe kan göra det svårare att tugga och svälja. Andra biverkningar som förekommer vid cancerbehandling är smakförändringar, illamående, kräkningar och ibland även diarréer. Detta kan påverka både intaget och upptaget av näring och om behandlingen är intensiv kan det leda till att du tappar i vikt.

Ingen cancerpatient är den andra lik så prata med din läkare om din matlust påverkas och om du är orolig över vilken inverkan cancerbehandlingen har på din kropp.

Vanliga orsaker till att matintaget och aptiten påverkas vid cancer:

  • Smak- och luktförändringar
  • Illamående
  • Förstoppning
  • Smärta
  • Påverkan på slemhinnor i mun och matstrupe på grund av cytostatika- eller strålbehandling

För att göra en korrekt bedömning av vad just du behöver för hjälp, råd och stöd för att få i dig rätt mängd näring behöver man se över de individuella orsakerna. Det kan röra sig om allt från förändrade matvanor hemmavid till specifika näringstillskott som är noga granskade och innehåller rätt mängd näring för just dig.

Viktigt att hålla koll på vikten

Vid cancersjukdom är det en god idé att hålla koll på vikten. Om du vet med dig att du har svårt att äta kan det vara uppenbart att näringstaget minskar men andra gånger kommer förändringen smygande och du hinner kanske inte själv märka att du har tappat i vikt. Då är det alltid bra att ha lite koll på vikten innan, under och efter en eventuell behandling.

När du går ner i vikt är det inte enbart fettmassan som minskar utan även muskelmassan samt din kropps förråd med viktiga näringsämnen. Såväl muskelmassan som näringsämnena är viktiga för att du ska ha ork att hantera cancern och behandlingen.

Kostråden förändras vid cancersjukdom

Om du tappar i vikt vid cancersjukdom gäller inte längre Livsmedelsverket standardkostråd eftersom de är framtagna för friska personer. Kroppen har plötsligt ett annat behov som du behöver ta hänsyn till när det kommer till mat och näringsintag. Fokus behöver ligga på att du får i dig energi- och proteinrik mat som hjälper din kropp att motverka minskad vikt och förlorad muskelmassa.

Det är även viktigt att du i samråd med behandlande läkare pratar om mat och matvanor, eventuellt att du även får råd från en dietist. Allas behov ser olika ut så genom att fråga dig fram kan du få de bästa råden för just dig.

Näringsdrycker – när vanlig mat inte räcker till

Eftersom aptiten kan minska och ämnesomsättningen samtidigt kan vara hög är det viktigt att du kontinuerlig får i dig rätt mängd näringsämnen. Näring ger din kropp mer ork och bättre förutsättningar att ta dig igenom behandlingen.

Om du har minskat i vikt på grund av sjukdomen och inte har möjlighet att få i dig tillräckligt med näring via maten finns det speciellt framtagna näringspreparat, bland annat i form av medicinska näringsdrycker, som används som komplement till maten. Den här formen av komplement ger viktiga näringsämnen och kan hjälpa till att begränsa viktförlusten. Studier har visat att begränsad viktförlust kan öka chansen till fler behandlingar varför det är viktigt att i ett tidigt skede uppmärksamma eventuell viktnedgång. Även efter avslutad behandling är näring viktigt för att kroppen ska ha möjlighet att återhämta sig på bästa sätt.

Tillsammans med en dietist kan ni gemensamt se över ditt behov och vilken sorts näringspreparat som passar just dig. Näringsdrycker finns dels receptfritt på apotek men i alla landsting kan du vid behov få dessa förskrivna av dietist till subventionerat pris. Näringsdrycker finns i många olika smaker och förekommer ofta som mellanmål på sjukhusen. Det kan även finnas möjlighet att vid ett sjukhusbesök be att få smaka för att hitta något som du tycker om. 

Råd vid dålig aptit till följd av cancersjukdom

Att drabbas av dålig aptit är relativt vanligt vid cancersjukdom. Trots det är det viktigt att du får i dig tillräckligt med energi och protein och därför väljer mat och eventuella näringspreparat som kan ge just det. När du genomgår en cancerbehandling är det viktigt att prata med läkare och dietist så att du inte gör några drastiska förändringar som påverkar din behandling. Har du till exempel andra sjukdomar som diabetes behöver du ofta få ytterligare råd som är optimerade för just dig.

Råd vid dålig aptit

  • Se till att äta regelbundet i den mån det går, gärna även ett par mellanmål om dagen. Undvik att hoppa över måltider.
  • Ät hellre lite än ingenting alls. Kroppen behöver den näring den kan få vid cancersjukdom.
  • Ät mat du tycker om och hitta vad som passar just dig, just nu. Smaker kan förändras, var tydlig inför andra om vad ditt behov är och hur du vill att det du äter ska smaka.

Viktigt att kroppen orkar

Eftersom en cancerbehandling är krävande för kroppen är det av yttersta vikt att kroppen fungerar ordentligt. Därför tar man allvarligt på näringsstatus och undernäring i samband med cancerbehandling. Om ingenting annat fungerar finns det ytterligare sätt som din läkare eller dietist kan föreslå att du ska få näring på för att kroppen ska vara i bästa form inför, under och efter en behandling

Sondmatning Du får i dig näring via en tunn slang, antingen via näsan eller om det behövs under en längre period via en öppning i magen som leder slangen direkt till matsäcken.

Dropp Näringslösningen ges direkt i blodet via dropp.

Beroende på vilka förutsättningar just du har så varierar metoderna. Anledningen till att man behöver använda sig av mer avancerade metoder kan vara att man helt enkelt inte klarar av att äta, att tumörens placering hindrar dig från att få i dig näring eller att mag- tarmkanalen inte fungerar ordentligt och därför inte kan ta upp näringsämnen som tidigare. Oavsett så utgår vården alltid från din kropp, din behandling och hur du på bästa sätt ska må så bra det går och få en så effektiv behandling som möjligt.

Det viktigaste är att din kropp får den energi och näring som den behöver då det kan förbättra livskvaliteten och även öka möjligheterna till att cancerbehandlingen blir lyckad. 

 

Veckans fråga

Trött på vintern?

Ja, nu får det bli vår
54% (51 röster)
Ja, nu får det bli sommar
18% (17 röster)
Nej, det får gärna vara vinter ett tag till
20% (19 röster)
Aldrig!
4% (4 röster)
Vet ej/Osäker
4% (4 röster)
Totalt antal röster: 95

Nyhetsbrev