Knäskador vanligt inom lagidrotter

Knäskador vanligt inom lagidrotter

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

En ny studie av akuta skador inom fem populära lagidrotter visar att knäna är den kroppsdel som får ta mest stryk med bestående besvär. 

Studien är baserad på Folksams idrottsskadedatabas och jämför akuta skador inom fotboll, innebandy, handboll, basket och ishockey.

Störst skaderisk bland handbollsspelare 

Malin Åman, doktorand vid GIH och idrottsskadeforskare vid Folksam, är ansvarig för studien och hon menar att det borde ske mer skadeförebyggande arbete på nationell nivå där fokus ligger på knäskador. 

Handbollsspelare är de idrottare som löper störst skaderisk, där sker flest akuta skador per 1000 licensierade spelare och år. Det är även störst antal skador som leder till bestående besvär inom handbollen. För manliga handbollsspelare är det vanligast med skador på händer och fingrar, men knäskador står för en större andel allvarliga skador.

Lägst antal skador per 1 000 spelare har innebandy.

Tandskador vanligt förekommande

Men även om knäna är den mest skadade kroppsdelen som ger bestående besvär så förekommer också många tand- och ögonskador, framförallt inom handboll, innebandy och ishockey. Faktum är att tänderna är lika skadeutsatta i handboll som i ishockey. För kvinnor är tandskador till och med dubbelt så vanligt i handboll jämfört med ishockey. Det finns därför anledning att lägga extra fokus även på dessa typer av akuta skador, menar Malin Åman.

Studien kan bidra till systematisk skadeprevention

Andelen tandskador är ungefär densamma bland unga ishockeyspelare oavsett kön, men från 18 år syns en avsevärd skillnad mellan män och kvinnor. Då ökar tandskadorna rejält bland manliga ishockeyspelare när de tar av sig gallret, från färre än tio procent av skadorna till 27 procent. Man kan därför fundera över om det inte är dags att införa obligatoriskt galler för alla ishockeyspelare oavsett ålder, säger Malin Åman. 

Studien som helhet ger ny kunskap inom idrottsskador, men sätter också grunden till systematisk skadeprevention. 

Fakta om studien

Studien omfattar åren 2006-2013 och bygger på Folksams unika idrottsskadedatabas. Den är del av Malin Åmans doktorandstudier som ingår i forskningssamarbetet mellan Folksam och GIH. Samarbetet inleddes 2012 med syfte att kartlägga idrottsskador och identifiera skadeförebyggande åtgärder.