Ginko biloba vid tinnitus (öronsusning)

Ginko biloba vid tinnitus (öronsusning)

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Permanent tinnitus är en mycket svår sjukdom att behandla och därför har mängder med behandlingar prövats. Extrakt från Ginko biloba (även stavat Ginkgo biloba) ökar blodcirkulationen i hjärnan och har visat sig fungera på vissa patienter med tinnitus.

Cirka tio till femton procent av befolkningen besväras av tinnitus, ofta eller alltid. Två procent lider svårt av sin tinnitus och fler män än kvinnor söker hjälp för tinnitus.

Tinnitus – orsak
Tinnitus är ingen sjukdom, utan ett symptom. Mer än hälften av dem som söker hjälp har en hörselskada. Ibland kan tinnitus starta i samband med en tillfällig hörselskada, som till exempel en bullerskada, men det kan också uppstå av andra orsaker:

• Kroppsliga orsaker som felaktigt bett, spända käkmuskler eller problem med nacke och axlar
• Stress

Det går att urskilja tre typer av tinnitus, som även kan gå in i varandra. Det är hörselrelaterad, kroppslig samt depressions- och ångestrelaterad tinnitus.

Ginko biloba som behandling vid tinnitus
Tinnitusljud kan behandlas på många olika sätt. Det är ofta mer än en orsak som ligger bakom besvären och därför är det viktigt att man får en individuell bedömning. En behandling som har utvärderats vetenskapligt är extrakt från Ginko biloba. I en studie som genomfördes på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg ville man undersöka effekten av Ginko biloba på patienter med tinnitus. Där upptäckte man att vissa patienter blev hjälpta, men inte andra. Deras slutsats var att eftersom tinnitus är så individuell (orsaker och upplevda besvär) så måste också behandlingen vara individuell. Ginko biloba kan därför vara en behandling att prova, eftersom den kan fungera för vissa patienter.

Fakta om Ginko biloba
Ginko biloba (kinesiskt tempelträd) är det mest använda naturpreparatet av alla. Ginkgo biloba (Ginko biloba) förbättrar blodcirkulationen i kroppen, vilket kan hjälpa mot kalla händer och fötter samt öka syresättningen av hjärnan. Denna ökade syresättning kan hjälpa mot dåligt minne, koncentrationssvårigheter, yrsel och trötthetskänsla. Sju av åtta kliniska studier visade att ginkoextrakt förbättrade minnet, ökade koncentrationsförmågan och minskade yrsel efter 6-12 månaders behandling av äldre.

Val av Ginko biloba preparat
Studier visar att kvaliteten på olika Ginko biloba preparat varierar. Det är viktigt att det har en hög halt av de aktiva antioxidanterna, ginkolider och flavonoider. En studie på 18 olika ginkopreparat visade att det var en 50-faldig skillnad mellan olika prepareringar. Det är viktigt att veta att man köper preparat av hög kvalitet om man ska kunna utvärdera om Ginko biloba har effekt på besvären. Det är en fördel om preparaten är registrerade växtbaserade läkemedel eftersom de då har granskats mer ingående.