Fortsatt långa väntetider vid prostatacancer

Fortsatt långa väntetider vid prostatacancer

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

För två år sedan infördes ett så kallad standardiserat vårdförlopp som skulle korta väntetiderna för den som ska behandlas för prostatacancer. Men kollar man på statistiken så har det inte blivit någon större skillnad.

Väntetiderna är fortfarande långa och det är ytterst få män som får starta en behandling inom de rekommenderade 60 dagarna.

Långt ifrån målnivåerna

Ingela Frank Lissbrant, överläkare på onkologmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, säger att väntetiderna är oacceptabelt långa idag. Vissa delväntetider har visserligen kortats i och med det standardiserade vårdförloppet, men det är fortfarande långt ifrån de målnivåer som sattes upp för två år sedan. 

Anledningen till att utvecklingen går så långsamt är brist på resurser. Det finns för få specialistläkare, för få sjuksköterskor, för få urologer, onkologer, röntgenläkare och patologer, säger Ingela Frank Lissbrant.

Bara 5-10 procent behandlas inom bestämd tid

Meningen med det standardiserade vårdförloppet var att väntetiden fram till operation inte skulle överstiga 60 dagar. Sedan införandet har antalet män som får starta en behandling inom den rekommenderade tiden ökat några procent, men det rör sig ändå inte om mer än 5–10 procent av de 10 000 män som årligen diagnosticeras med prostatacancer. 

De långa väntetiderna tär på patienterna som tvingas vänta många månader i olika vårdköer.