Forskare kan vara ett steg närmare vaccin mot vinterkräksjukan

Forskare kan vara ett steg närmare vaccin mot vinterkräksjukan

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Forskare kan nu ha kommit ett (stort) steg närmare möjligheten att utveckla ett vaccin mot vinterkräksjukan som varje år drabbar många svenskar.

Det är amerikanska forskare vid Baylor College of Medicine i Houston som gjort framsteg som kan innebära en stor framgång i kampen mot kräksjukan.

Kräksjukan kan leda till döden

I Sverige känner vi kanske bäst till kräksjukan som vinterkräksjukan. Toppen för antalet rapporterade fall brukar vara mellan januari och mars men vinterkräksjukan förekommer ända från november fram till april. Vinterkräksjukan, eller kräksjukan, beror på ett virus, noroviruset. I Sverige är det relativt sällsynt att människor avlider till följd av vinterkräksjuka men i fattiga länder tros över 200 000 barn årligen avlida till följd av noroviruset.

Därför är det viktigt att få fram ett fungerande vaccin, något som inte har varit helt lätt.

Odlat noroviruset

Noroviruset upptäcktes för nästan 50 år sedan är ett virus som är notorsikt svårt att råda bot på eftersom det ingen har lyckats odla noroviruset i en laboratoriemiljö. I en laboratoriemiljö får forskarna möjlighet att studera viruset och ta fram vaccin, men det har alltså fram tills nu inte varit möjligt.

För nu har forskare i USA för första gången lyckats odla norovirus. Till Vetenskapsradion, som rapporterar om forskningen, säger den svenska forskaren i molekylär virologi vid Linköpings universitet Lennart Svensson att det är en dröm som går i uppfyllelse för forskarna.

Öppnar för nya möjligheter

Enligt forskarna som ligger bakom det lyckade försöket har arbetet präglats av såväl envishet som känslan av att man arbetat med något viktigt.

Möjligheten att odla och studera noroviruset i labb kommer nu öppna för nya möjligheter att hitta fungerande vaccin mot kräksjukan.

Läs mer: Nyfiken på smittspridning, orsak, symtom och behandling? Här kan du läsa allt om vinterkräksjukan.