Drick kaffe - lev längre

Drick kaffe - lev längre

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Svenskar är ett av de folk som dricker mest kaffe i världen och nu visar det sig att det kan vara till fördel för livslängden och att ju mer kaffe du dricker, desto bättre för hälsan.

Det är inte bara en utan två studier som ligger till grund för påståendet att kaffedrickande kan påverka livslängden positivt, den ena en amerikansk studie och den andra en europeisk studie.

Stordrickare löper lägre risk att dö i förtid

Den europeiska studien involverade hela tio länder med drygt 520 000 personer. I studien visade det sig att mängden kaffe hade betydelse för hur stor risk du har att dö i förtid. Enligt studien löper nämligen stordrickare av kaffe 7-12 procents lägre risk att dö i förtid jämfört med personer som inte dricker kaffe.

Studien visade även att den som dricker kaffe löper mindre risk att drabbas av stroke och hjärt- och magrelaterade sjukdomar. Däremot visade det sig att effekten kvarstår även vid drickandet av koffenfritt kaffe vilket tyder på att själva hälsoeffekten inte är direkt kopplad till koffeinet.

Fler koppar, lägre risk

I den amerikanska studien visade det sig att mängden koppar påverkade risken att dö. I studien ingick 185 000 personer och forskarna kunde se att den som dricker fler än fyra koppar kaffe per dag har en 18 procents lägre risk att dö i förtid jämfört med personer som inte dricker kaffe.

När man jämförde med personer som drack en kopp om dagen var risken att dö 12 procent lägre.