Behandling av reumatism

Behandling av reumatism

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Reumatism (reumatoid artrit) är en inflammatorisk sjukdom som drabbar lederna. Det viktigaste målet med behandlingen är att förbättra och behålla rörelseförmågan.

Med sjukgymnastik tränas musklerna och ledrörligheten, och med läkemedel dämpas den inflammatoriska process som på sikt kan förstöra lederna. De senaste tillskotten bland läkemedlen består av så kallade biologiska läkemedel, som har visat sig ha en mycket god effekt vid behandling av RA.

Viktigt att hålla sig i form

Har man reumatism är det viktigt att man håller sig i form och tränar muskler och leder på ett skonsamt sätt utan att i onödan slita på lederna.

Sjukgymnast och arbetsterapeut spelar en mycket viktig roll vid behandlingen av reumatism då de ger smärt- och funktionsbehandling och även kan utprova hjälpmedel och informera om ledskydd, för att underlätta vardagens uppgifter.

Läkemedelsbehandling av reumatism

Alla läkemedel har biverkningar och vid val av behandling måste fördelarna vägas mot nackdelarna. Vid behandling av reumatism ges ofta en kombination av läkemedel och patienten kommer antagligen få prova olika mediciner för att hitta en behandling som passar. Olika patienter kan få olika effekter av läkemedlen, därför är det viktigt att prova sig fram. De läkemedel som används är bland annat, smärtstillande läkemedel, traditionella antireumatiska läkemedel och biologiska läkemedel. Det finns idag flera olika verkningsmekanismer på de biologiska läkemedlen vilket gör att det finns möjlighet för fler patienter att få den behandling som passar dem bäst. Vissa patienter upplever biverkningar av de traditionella antireumatiska läkemedlen och i de fall finns det biologiska läkemedel som visar lika god effekt med som utan tillägg av de traditionella antireumatiska läkemedlen.

De biologiska läkemedlen är effektivast, men relativt dyra varför man prövar äldre läkemedel (bland annat antireumatiska läkemedel) först. Men hos patienter som de antireumatiska läkemedlen inte fungerar är det kostnadseffektivt för samhället att använda biologiska läkemedel eftersom många av patienterna då kan gå tillbaka till arbetet och inte belastar sjukvården lika mycket.

Biologiska läkemedel vid reumatism

De biologiska läkemedlen, används vid svår reumatism, hög sjukdomsaktivitet och flera markörer på dålig prognos eller när annan medicinsk behandling inte varit tillräckligt effektiv. De dämpar inflammationen i sig och studier har visat att ju tidigare behandlingen sätts in desto bättre blir resultatet. Effekten är oftast långvarig och leder även till mindre smärta, ökad rörlighet och färre skador i lederna. Det finns flera olika läkemedel och de kan tas på olika sätt.

  • Sprutor för egen injektion 1 gång per vecka, varannan eller var fjärde vecka, beroende på läkemedel. Tas i låren eller magen. Proceduren tar cirka 20-30 min per injektion för att lösningen ska anta rumstemperatur när man tar ut den från kylskåpet. Passar de som klarar att sticka sig själv samt har koll på när de ska ta medicinen.
  • Infusion på mottagningen var 4:e, var 8:e vecka alternativt en gång per halvår beroende på vilket läkemdel som förskrivits. Proceduren tar cirka 1-5 timmar. Kan vara lämpligt till de som har svårt att komma ihåg att ta medicinen, reser mycket, behöver/vill ha tät kontakt med vården eller de som inte vill/klarar att sticka sig själv.

Antireumatiska läkemedel

Traditionella antireumatiska läkemedel har funnits i flera decennier och har en bromsande effekt på immunförsvaret. De används då sjukdomen är aktiv, det vill säga när leder är inflammerade.

Dessa medel dämpar sjukdomsaktiviteten hos de flesta patienter under längre behandlingsperioder och används ofta tillsammans med biologiska läkemedel. Om du som patient upplever biverkningar av dessa finns alternativ.

Kortison

Kortison dämpar inflammationen och sprutas in lokalt i en drabbad led. Det är en viktig och bra behandlingsform när enstaka leder blir inflammerade, och som komplement till annan behandling.

Smärtstillande läkemedel

De symtomlindrande läkemedlen minskar bland annat smärta som är ett vanligt symtom och som uppstår på grund av inflammation eller skador i ledbrosket. Vanliga smärtstillande läkemedel är så kallade NSAID (non steroidal anti-inflammatory drug).

Det är vanligt att behandlingen börjar med smärtstillande läkemedel, innan diagnosen är säker.

Ny teknik kan hjälpa dig med reumatism

Sveriges största förbund för reumatiker, Reumatikerförbundet, har gjort en stor satsning på att låta ny teknik bli ett praktiskt och informativt hjälpmedel för dig med reumatism. Satsningen sker via en så kallad app, ”Reumatiker”, ett litet program till din mobiltelefon som man kostnadsfritt laddar ner direkt i mobilen via Google Play eller Appstore.

I utvecklingen har Reumatikerförbundet lagt fokus på nyttan för dig med reumatism och att det ska vara säkert att logga in. Loggar in gör du via bank-ID och därefter kan du bland annat hantera och få en översikt över dina recept. Om ni är flera i familjen som har tillgång till appen kan man även se anhörigas recept efter att man har godkänt detta. Recepthistoriken går 15 månader bakåt och det går också att beställa sitt läkemedel i appen och få det hemkört kostnadsfritt vilket underlättar för dig som patient. För reumatiker finns ett särskilt system, PER (Patientens Egen Registrering), till vilket du kan rapportera in dina statusvärden via appen. Det finns också en enkel genväg till din sjukjournal. Satsningen är enligt Reumatikerförbundet själva ”en viktig del i arbetet att bidra till utvecklingen av modern sjukvård”.

Att inte sitta still

En viktig del i behandlingen av reumatism är att du inte hamnar i ett stillasittande. Att i någon form röra sig och få motion är viktigt. Det kan vara en kortare promenad, att simma eller gå på ett löpband. Upplever du besvär när du rör på dig, prata med din läkare som kan hjälpa dig att hitta den motionsform som passar dig bäst.

Sjukgymnastik är en del av behandlingsprogrammet och kombineras med de olika läkemedel som finns. Det är ett sätt att optimera behandlingen och ge dig bästa resultat!