Barn i hemmet ger kvinnor sämre sömn - men männen påverkas inte alls

Barn i hemmet ger kvinnor sämre sömn - men männen påverkas inte alls

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Kvinnor som lever med barn sover mindre än de kvinnor som inte har barn. De får dessutom mindre sömn än papporna som faktiskt inte påverkas alls.

Det visar en studie från Georgia Southern University.

Kartlagt sömn

I studien har man kartlagt 5 805 vuxna personers sömnvanor. Forskarna har bland annat frågat om hur många timmars sömn deltagarna fick varje natt.

Deltagarna fick också ange hur många dagar den senaste månaden som de har känt sig trötta.

Barn påverkade

Forskarna kunde konstatera att 2 908 av de kvinnor som var under 45 alla hade det gemensamt att deras känsla av trötthet berodde på om de hade barn. Unga kvinnor med barn uppgav att de kände sig trötta tre dagar mer varje månad än de kvinnor som var i samma ålder men som inte levde med barn.

Med barn i hemmet upplevde kvinnorna nämligen sömnbrist. Med sömnbrist menar man mindre än sex timmars sömn varje natt.

Mindre än hälften sov bra

Forskarna hade sju timmars sömn som riktlinje för en god natts sömn och av deltagarna i studien var det mindre än hälften, 48 procent, av kvinnorna som levde med barn som faktiskt sov mer än sju timmar varje natt.

Vad som dessutom visade sig var att män inte alls påverkades, oavsett om de hade barn eller inte. Även om studien inte visade anledningen till att män med barn hade bättre sömn än kvinnor med barn tror forskarna bakom studien att en anledning är att det generellt läggs mer ansvar på kvinnor än män när det kommer till barn.