Allt om EHEC

Allt om EHEC

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

EHEC (Enterohemorragisk E. coli-infektion) orsakar blodiga diarréer och kan i vissa fall vara så allvarligt att den drabbade avlider. Många av de symtom man upplever orsakas av att EHEC producerar ett gift som påverkar kroppen.

En allvarlig faktor är att EHEC är mycket smittsamt vilket gör att man från Smittskydsinstitutet och vårdens sida är angelägna om att begränsa smittospridningen.

Du kan ställa dessa frågor för att ta reda på om du är drabbad:

EHEC-symtom
Har du kraftiga och plötsliga diarréer?
Har du blodiga diarréer?
Har du buksmärtor?

Om du vet med dig att du svarat ja på dessa frågor bör du omedelbart ta kontakt med vården. Samtidigt ska du även kontakta vården om du har andra symtom som du är orolig över.


Utbrottet i Tyskland tros ha orsakats av bakterier i grönsaker.

Viktiga åtgärder för att motverka spridning

Precis som under svin- och fågelinfluensan så är hygien en nyckelfaktor även när det gäller EHEC. Många familjer drabbas av just den anledningen att man lever och umgås tätt inpå varandra. I och med den mycket stora smittrisken så bör du tänka på följande:

 • Tvätta händerna noga efter toalettbesök (generellt god handhygien)
 •  God livsmedelshygien (se rekommendationerna nedan)
 •  Endast äta sallad och råa grönsaker som är ordentligt sköljda eller tillagade
 •  Undvika opastöriserade ostar och opastöriserad mjölk
 • Endast äta kött som är ordentligt upphettat


Att tvätta händerna rätt är viktigt.

Hur du tvättar dina händer

Det kan tyckas som något basalt – men i och med de senaste influensorna har man sett att ökad handhygien faktiskt påverkar folks medvetande och, man ser även över om det har påverkar själva spridningen av olika influensor. I fallet med EHEC vet man att hygien är jätteviktigt och därför ger vi dig den här guiden i hur du tvättar händerna:

Tvätta dig så här med flytande tvål

  1. Fukta händerna med ljummet vatten. Låt vattnet rinna.
  2. Ta en dos tvål och massera händerna så att tvålen skummar.
  3. Skölj av tvålen ordentligt så att det inte blir kvar några tvålrester.
  4. Torka dig med engångstorkpapper. En textilhandduk är en riktig smittspridare.
  5. Stäng av kranen med torkpappret.
  6. Använd gärna en handkräm efter tvätten om du har torr hud.

Symtom och smitta

EHEC-smittan kan spridas via kontakt med (främst) nötkreatur eller deras gödsel, via livsmedel eller förorenat vatten. I det aktuella fallet misstänker man alltså grönsaker men utbrott har även uppkommit till exempel på badplatser där avloppsvatten runnit ut och människor har badat och då fått bakterier i sig.

Vanligtvis insjuknar man efter tre till fyra dygn men det förekommer även att det tar både kortare och längre tid innan ett utbrott visar sig.

En av de främsta symtomen är diarréer, blodiga eller oblodiga. Du kan även få magkramper, illamående och kräkningar. Det påverkar alltså magtrakten men i vissa fall förekommer även feber.

Sjukdomen (som ofta drabbar barn) kan gå över inom en vecka men i vissa fall uppstår HUS (hymolytiskt uremiskt syndrom) som skadar njurarna och leder till njursvikt, något som är mycket allvarligt och ofta kräver intensivvårdsbehandling och dialys.

Du kan alltså drabbas av a) svår magknip och diarréer, illamående samt kräkningar som går över efter en tid eller även b) syndromet HUS, ett allvarligt tillstånd som kan kräva intensivvård.

Diagnosen ställer man genom att man tar avföringsprov från patienten. Varje år drabbas cirka 300 svenskar av EHEC och det är vanligt förekommande hos barn under fem år. Var tjugonde person som drabbas av EHEC får även HUS, i det aktuella fallet är det särskilt många som drabbats av just detta försvårande tillstånd.

Särskilt vanligt är EHEC under sommaren då värmen gör hantering av livsmedel mer komplicerad och ställer högre krav på hygien för att bakterier inte ska frodas och att vi under årets varmare period vistas i badvatten där smittan ibland förekommer.


Nötkreatur bär på en typ av EHEC, VTEC, som kan spridas till människor.

Allmänna råd och lite historik

 • Du kanske stöter på olika benämningar av EHEC så här följer en kort ordlista:
 • Enterhemorragisk E. coli (EHEC) används i Sverige som benämning.
 • Verotoxin-producerande E. coli (VTEC) används när man pratar om att djur har sjukdomen.
 • Shigatoxinproducerande E. coli (STEC) är ytterligare en benämning som är mer vanlig utomlands

Då sjukdomen är mycket smittsam är kan vikten av god hygien inte nog understrykas. Tvätta händerna noga efter toalettbesök och uppsök omedelbart läkare om du känner igen någon av symtomen. Tänk även på att hantera livsmedel klokt (steka kött, skölja grönsaker, äta pastöriserad eller kokt mjölk). VTEC (smittan från djur) kan drabbas oss människor så tänk på hygienen i samband med att du umgåtts eller rört dig i närheten av nötkreatur (tvätta händer och kläder noggrant).

För en del drabbade är smittan enbart som en mycket besvärlig magsjuka med blod i avföringen och svår magknip. För andra som utvecklar det mer allvarliga syndromet HUS, vilket är var tjugonde drabbad, kan det vara livshotande. Som med alla smittsamma sjukdomar är det bra att följa de råd som finns och framförallt vara påläst. Kunskap ger ökad trygghet, särskilt i fall som med EHEC.

Tidigare stora utbrott i Sverige:

2002
Orsak: Kallrökt påläggskorv
Antal drabbade: 28
Antal drabbade av HUS: 8
Region: Skåne

2005
Orsak: Troligtvis isbergssallad som blivit bevattnad med vatten som innehöll verotoxin och som kom från nötkreatur på en gård i närheten.
Antal drabbade: 135
Antal drabbade av HUS: 11
Region: Södra Sverige

2009
Orsak: Långvarig förorening av brunnsvatten
Antal drabbade: Exakt antal okänt – ett fåtal (en familj).
Antal drabbade av HUS: -
Region: Östergötland

Källa: Smittskyddsinstitutet