Afasi (aphasia)

Afasi (aphasia)

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Afasi är ett tillstånd då man har svårt för att uttrycka sig i tal och skrift. Tillståndet orsakas av en störning i hjärnan och uppkommer ofta efter en stroke men kan också orsakas av en hjärnskada efter en olycka, hjärntumör eller infektion i hjärnan. Man kan bli helt återställd efter behandling beroende på skadans art och omfattning.

Allmänt om afasi

Det är den delen av hjärnan som styr språket som skadats vid afasi. Ofta ligger språkcentrum i den vänstra hjärnhalvan, hos vänsterhänta i den högra, men detta tillstånd kan uppkomma även om andra delar av hjärnan skadats eftersom språkfunktionen samspelar i hela hjärnan.  En hjärnskada som ofta leder till afasi är stroke som är den vanligaste orsaken men andra typer av hjärnskador, såsom trauma mot huvudet efter en olycka, ett fall eller våld kan ge besvären samt hjärntumör och infektion i hjärnan. Demens är en annan sjukdom som kan orsaka afasi.

Det sociala livet kan förändras drastiskt efter att man drabbats av afasi. Man kan inte längre kommunicera med sin omgivning på samma sätt vilket kan leda till frustrationer, man kan kanske inte heller läsa och studera som tidigare. Förståelsen från omgivningen kan också bli lidande eftersom kommunikationen blir svår. 

Man räknar med att cirka 12000 människor får afasi varje år. Av dessa är cirka 4000 i yrkesverksam ålder. Man bör också tänka på att ofta har intellektet inte skadats utan endast förmågan att uttrycka sig i tal och skrift. 

Symtom

Symtomen är olika från person till person beroende på hjärnskadans eller störningens omfattning men vanligt är att personer med afasi har svårt för att tala, byter ut ord och bokstäver, finner inte eller glömmer bort ord, upprepar ord eller ljud, använder fel ordningsföljd och tappar bort grammatiska småord och böjningar i meningar. Vanligt är också att personer med afasi får tvångsmässiga upprepningsmönster i talet, förvränger satsmelodi, betoning och rytm i språket eller blir helt stumma och kan inte få fram någonting som liknar ett språk. Ofta förstår man heller inte tal och skrift från sin omgivning.

Afasi ska inte blandas ihop med dysartri som yttrar sig genom att personen har svårt att artikulera och har sluddrigt tal men kan ändå läsa, skriva och förstå vad som sägs. Ett annat tillstånd är apraxi då man inte kan styra tungan och andra delar av munnen så att det blir svårt att forma ord och tal. Men ofta har personer med afasi även dysartri och apraxi. 

Behandling av afasi

Behandlingen av afasi är beroende av skadans omfattning och var i hjärnan den är men också på personens förmåga att ta till sig behandlingen. Därför ser rehabiliteringen ofta annorlunda ut från person till person. Genom träning och rådgivning kan en logoped hjälpa till med den språkliga funktionen. 

En del blir helt återställda efter behandlingen medan andra kan ha kvar de språkliga problemen men med stöd och hjälp av omgivningen och olika hjälpmedel, bland annat datorer, kan de lära sig att leva med det. Förbättringarna kommer många gånger efter lång tids behandling och det kan ta flera år innan en person med afasi är helt återställd.