Öka produktiviteten, träna på arbetstid

Öka produktiviteten, träna på arbetstid

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Det finns data som visar att om du kan få ägna din arbetstid åt fysisk aktivitet kan produktiviteten öka.

Det är forskare vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet står bakom studien som sammankopplar fysisk aktivitet på arbetstid med ökad och/eller bibehållen produktivitet. 

Fysisk aktivitet på arbetstid lönar sig

Att bibehålla samma produktionsnivå och kanske till och med öka produktionsnivån men på färre timmar innebär en ökad produktivitet. Men det är inte bara ökad produktivitet som ligger i potten utan även de anställdas allmänna hälsa som förbättras genom ökad fysisk aktivitet. 

I studien fick två arbetsplatser ägna 2,5 timmar i veckan åt fysisk aktivitet vid minst två tillfällen under veckan. En grupp fick samma minskning av arbetstid men utan obligatorisk träning, en tredje grupp fick behålla ordinarie arbetstid (40 timmar). 

Samtliga grupper visade sig kunna behålla eller öka produktionsnivån och forskarna bakom studien tror att den ökade produktiviteten kan bero på bättre ork och att mindre arbetstid försvinner i sjukfrånvaro. Det kan även vara så att man åstadkommer mer under den tid man är på jobbet och känner sig mer nöjd med sin egen produktivitet.